Simon Schmidt

Hvad er dit yndlingsfag?

Det er engelsk. Jeg har altid set mange engelske nyheder. Og så tror jeg, at det, man er god til, ofte er sjovere at lave. 

Hvad er det bedste ved HHX?

At man kan få frie tøjler til at tænke. Der er ikke nogen, som kommer og siger, at det kan du ikke. Det er mere virkelighedsnært end STX. 

Hvorfor vil du være selvstændig? 

Jeg vil gerne være min egen chef. Jeg er ikke så vild med, når nogen siger, at jeg skal gøre dit og dat. Det har altid tiltalt mig at være selvstændig. 

Close Menu